Wettelijke regels & privacy

Beroepscode en AVG

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) ben ik gebonden aan hun beroepscodes. Daarnaast ben ik verantwoordelijk om de privacy van cliënten te waarborgen en mij te houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


Dit betekent in ieder geval dat:

  • ouders studio-Eigenheid met een formulier vooraf schriftelijk toestemming geven voor de behandeling en verwerking van de persoonsgegevens. Jongeren vanaf 12 jaar moeten zelf ook toestemming geven voor de behandeling.

  • persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de behandeling.

  • er alleen informatie uit het dossier opgevraagd kan worden of gedeeld wordt met derden als huisartsen, wijkcoaches e.a. met je schriftelijke toestemming.

  • de bewaartermijn van het dossier is 15.


Zie hier voor het Privacybeleid. Neem gerust contact op bij vragen.
 

Klacht?

Heb onvrede over de behandeling of samenwerking met mij en heb je dit onvoldoende kunnen of samen kunnen oplossen?

 

​​Zie Klachtenportaal Zorg voor de klachtenregeling die van toepassing is op studio-Eigenheid. Zie hier voor de Spelregels klachtenprocedure klachten WMO en Jeugdzorg (let op: Wkkz is niet de juiste).

Heb je vragen of hulp nodig bij een klachtenprocedure? Neem contact op met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).