Theraplay®

In mijn therapie maak ik gebruik van elementen van Theraplay.

Theraplay

Theraplay is een behandelmethodiek voor de versterking van het basisvertrouwen van het kind. Met Theraplay word niet alleen ik als therapeut ingezet, maar ook jij als ouder, want jullie komen (wekelijks) samen naar de therapie. We maken in de behandeling gebruik van de kracht van jouw natuurlijke band met je kind. Theraplay is een ouder-kind behandeling

Theraplay wordt ingezet bij het jonge kind tot aan de puber. 

Wanneer?
  • Bij een diversiteit aan sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen:
    Het therapeutisch inzetten van de ouder-kind band door samen positieve ervaringen op te doen, voelt het kind zich meer geliefd en waardevol waardoor het zich zelfverzekerder voelt en het ongewenste gedrag vermindert.

  • Bij ouder-kind relatieproblemen: als ouder leer je je kind beter aanvoelen in wat het nodig heeft waardoor je het gedrag van het kind beter kan sturen. De interactie tussen ouder en kind komt (weer) in een positieve spiraal terecht.

Verbinding

De Theraplay is een ouder-kind behandeling, met eenvoudige spelletjes wordt de verbinding tussen jou en je kind ingezet, uitvergroot en versterkt om antwoord te geven op de behoefte van je kind op dit moment kijkend naar de dimensies Verzorging, Structuur, Betrokkenheid en Uitdaging. Het basisvertrouwen, het fundament van je kind, wordt hiermee verstevigd. Het samen beleven van plezier staat voorop waarmee je kind heel duidelijk het gevoel krijgt dat het de moeite waard is, dat het er toe doet en dat het de dingen kan. Je kind gaat zich zelfverzekerder en veiliger voelen. Het geeft een positief effect op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van je kind wat door zal werken op zijn gedrag!

MIM-observatie

De MIM-observatie is de specifieke Theraplay-observatie (Marschak Interaction Method) die voorafgaat aan de Theraplay-behandeling. De MIM kan goed in beeld brengen wat jouw kind of wat jullie nodig hebben. Over het algemeen wordt deze door kind en ouder als plezierig ervaren om te doen.

Waarom Theraplay als behandelmethodiek?

De Theraplay-methode raakt in mijn ogen de essentie van de meeste klachten bij kinderen, namelijk het gezien en gehoord willen worden in de verbinding met de ander. De kracht van de Theraplay-spelletjes zit ‘m in de eenvoud: het inzetten van de natuurlijke band tussen ouder en kind, het fysieke contact, het samen plezier hebben met de simpele spelletjes en de vier opvoedingsdimensies. Theraplay vergroot de draagkracht van ouders en de compentiebeleving. Alle sessies worden opgenomen, geanalyseerd en besproken in de ouderbegeleiding.

Theraplay is afkomstig uit de VS en bestaat al sinds 1975. Inmiddels wordt deze behandelmethodiek in 46 landen toegepast, sinds 2010 ook in Nederland. In de VS is Theraplay een bewezen effectieve methode, in Nederland moet het onderzoek hiernaar nog starten. Wel wordt het gebruik maken van video-feedback door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) aangegeven als een werkzaam element in de interventie om de ouder-kindband te bevorderen. Op dit moment wordt Theraplay door het NJI beoordeeld op de theoretische onderbouwing. Zie ook www.theraplay.nl voor meer informatie.

Carl (45) & Marieke (38): "Zowel wij als onze dochter hebben alle sessies als leuk, leerzaam en heel waardevol ervaren. Het verschil dat we terugzien bij onze dochter tussen het begin en het einde van het traject is groot. De Theraplay wordt niet als "belastend"  ervaren. Het was een bijzonder traject met een mooi eindresultaat. De rust die Sabine voortdurend uitstraalt werkt positief en is zeer prettig."

Om een indruk te krijgen van Theraplay, het filmpje ‘Spelen als medicijn’ en een filmpje over Theraplay van het Amerikaanse Theraplay Institute (Engelstalig).