Systeemtherapie

Een gedragen verandering

Vanuit het systemisch kader is het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom; ons gedrag wordt relationeel bepaald. Je bent wie je bent door alles wat je hebt meegekregen, hebt meegemaakt en de mensen met wie je omgaat. Gezinstherapie heeft een krachtig effect. Omdat de verandering samen wordt gedragen, treedt er sneller herstel op. De klachten waarmee je je kind of gezinslid aanmeldt zie ik niet als een individueel probleem, maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op je gezin. Mijn insteek is om te kijken hoe jullie met elkaar omgaan en naar de mogelijke invloed van ieders individuele geschiedenis op het probleem. Samen met jou en je gezin onderzoek ik wat jullie nodig hebben om begrip te voelen voor elkaars behoeften, grenzen en ruimte. Want wanneer dit begrip er is, ontstaat er ruimte voor ieders eigenheid en de verbinding die we zo graag willen voelen. 

 

Voorbeelden van thema's in gezinstherapie:

  • Betere omgang met elkaar (minder strijd en escalaties,..)

  • Omgaan met faseovergangen (geboorte, puberteit, …)

  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw, misbruik,…)

  • Omgaan met probleem/stoornis van een gezinslid (ADHD, schoolproblemen, ziekte,…) 

Binnen de gezinstherapie is niet per definitie continue je hele gezin aanwezig. Wie er bij de gesprekken betrokken moeten worden, stemmen we samen af.

"De pijn en vreugde in een mensenleven hangen samen met banden en loyaliteiten die van generatie op generatie onze relatie met onszelf en onze omgeving bepalen."
Boszormenyi-Nagy (1984)