Gezinsproblemen

Spanningen

In gezinnen kunnen ruzies of spanningen hoog oplopen. Dezelfde conflicten kunnen zich tussen de gezinsleden eindeloos herhalen. Ons gedrag stemmen we af op de relatie met de ander. Onbedoeld kunnen er bondjes gevormd worden binnen het gezin of gebeurt het dat je elkaar even helemaal ‘kwijt kan zijn’. Het doorbreken van patronen is nodig om elkaar weer te vinden.

 

Stress

Ook kan er teveel druk op je gezin staan waardoor het niet (meer) lekker loopt. Ziekte, overlijden, scheiding, financiële problemen zijn omstandigheden die te veel druk op de vanzelfsprekendheid in je gezin kunnen leggen. Of door een verschuiving in de ontwikkelingsfase van je gezin, door bijvoorbeeld de geboorte van een kindje in je gezin, de overgang naar de middelbare school van je kind of doordat het tijd is dat je kind jouw veilige nest verlaat, kan er te veel druk op je gezin komen te staan die je samen niet de baas bent.

  
Huub (46) & Tamara (47):
"Sabine heeft een hele warme en liefdevolle benadering en haar werkwijze getuigt van de nodige integriteit en respect. Daardoor ontstond er een veilige leeromgeving voor het hele gezin wat we als heel prettig hebben ervaren."