Een reis van verbinding

Bij alles wat ik doe, geloof ik dat iedereen er toe doet. Op een open en intuïtieve manier breng ik samen met gezinnen een verbinding tot stand waar ieders eigenheid tot zijn recht komt. Wat heerlijk dat ik dit mijn werk mag noemen!


Als je wil, ga ik graag mee op jullie reis van verbinding.

 

Want, mijn drijfveer met studio-Eigenheid is ouders te helpen hun kinderen op te laten groeien met de vanzelfsprekendheid dat:

​Ieders eigenheid goed genoeg is, je er toe doet in de verbinding met anderen en

iedereen grenzen heeft en zijn ruimte in mag nemen​.

Het is mijn overtuiging dat we op deze manier in onze kracht staan. Dat we ons zo soepel kunnen ontwikkelen, onze mogelijkheden kunnen ontplooien en prettige en gezonde relaties kunnen opbouwen met de mensen om ons heen.

Veilige gehechtheid

Wie je bent, wordt o.a. gekleurd door je gehechtheidsstijl en hoe je gevormd bent in het leven. Je eigen (meer of minder veilige) gehechtheidsstijl en je conditioneringen neem je weer mee in je relatie met je kind. Je kind heeft hierin zijn eigen reis waarop je een stuk meeloopt. Vaak is de opvoeding ‘goed genoeg’: je kind ontwikkelt zich en het loopt prima in je gezin. Echter, soms loopt het niet lekker, soms gebeuren er heftige dingen of soms hebben problemen van gezinsleden invloed op het welbevinden ander of gaan problemen van ene generatie in de andere over. Ook kan het lastig zijn om goed af te stemmen op je kind. Wanneer je als ouder(s) niet meer weet hoe je je kind(eren) kan helpen of de balans kan bewaren in je gezin, dan kan wat hulp prettig zijn.

Een vanzelfsprekend vertrouwen

Bij studio-Eigenheid staat de eigenheid van je kind(eren), van jou als ouder en de verbinding in jullie gezin centraal. Je gezin is een belangrijke plek. Het is de plek waar iedereen zich thuis wil voelen en zichzelf wil kunnen zijn. Waar je erkenning wilt voelen in wie je bent, wat je kan en dat je er toe doet. Waar je samen bent en ruimte voor jezelf mag nemen. Met begrip voor elkaars behoeften, gevoelens en grenzen. Waar verbinding is èn een vanzelfsprekend vertrouwen in ‘we horen bij elkaar'. Zonder mitsen en maren.

Het contact met ouders en kinderen zie ik als een samenwerking waarin vertrouwen en gelijkwaardigheid de basis vormen. Jouw gezin doet er toe voor mij.

Sabine Gobardhan
Systeemtherapeut, Orthopedagoog & Theraplay Coach​

je vleugels uitslaan

samen

Ruimte

er toe doen

eigenheid

een veilig nest

basisvertrouwen

verbinding

Begrijpen

Grenzen
stralen
Vanzelfsprekendheid